KẾT LUẬN THANH TRA KẾT LUẬN THANH TRA

Ngày 22/10/2018, UBND tỉnh có Thông báo số 586/TB-UBND về việc kết luận thanh tra công tác thu hồi đất thực hiện dự án công trình Hương lộ 10, Thành phố Bà Rịa. Toàn văn Thông báo số ...

Đọc tiếp »

Ngày 11/10/2018, Thanh tra tỉnh có Thông báo số 1305/TB-TTr về việc kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở hạ tầng và chấp hành quy hoạch xây dựng tại bãi tắm Thùy Vân, TP Vũng...

Đọc tiếp »

Ngày 09/7/2018, UBND tỉnh có Thông báo số 349/TB-UBND về việc kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xây dựng tại chùa phật quang huyện Tân thành (nay là thị xã...

Đọc tiếp »

Ngày 02/5/2018, Thanh tra Tỉnh đã có Thông báo Kết luận số 463/TB-TTr về việc Thanh tra toàn diện hoạt động đối với Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. ...

Đọc tiếp »

Ngày 29/01/2018, Thanh tra tỉnh đã có Thông báo kết luận v ề việc thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về: thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc...

Đọc tiếp »