KẾT LUẬN THANH TRA KẾT LUẬN THANH TRA

Ngày 02/5/2018, Thanh tra Tỉnh đã có Thông báo Kết luận số 463/TB-TTr về việc Thanh tra toàn diện hoạt động đối với Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. ...

Đọc tiếp »

Ngày 29/01/2018, Thanh tra tỉnh đã có Thông báo kết luận v ề việc thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về: thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc...

Đọc tiếp »

Ngày 19/5/2017, Thanh tra Tỉnh đã có Thông báo Kết luận số 79/KL-TTr.NV5 về việc Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về: tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và...

Đọc tiếp »

Ngày 19/5/2017, Thanh tra Tỉnh đã có Thông báo Kết luận số 78/KL-TTr.NV5 về việc Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về: tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và...

Đọc tiếp »
Kết luận Thanh tra (03:50 | 28/04/2017)

Về việc Thanh tra toàn diện hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Chi tiết nội dung đính kèm:   27/KLTTr

Đọc tiếp »
Tin bài khác