KẾT LUẬN THANH TRA KẾT LUẬN THANH TRA

Ngày 19/5/2017, Thanh tra Tỉnh đã có Thông báo Kết luận số 79/KL-TTr.NV5 về việc Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về: tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và...

Đọc tiếp »

Ngày 19/5/2017, Thanh tra Tỉnh đã có Thông báo Kết luận số 78/KL-TTr.NV5 về việc Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về: tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và...

Đọc tiếp »
Kết luận Thanh tra (03:50 | 28/04/2017)

Về việc Thanh tra toàn diện hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Chi tiết nội dung đính kèm:   27/KLTTr

Đọc tiếp »
Kết luận Thanh tra (03:46 | 28/04/2017)

Về việc quản lý, sử dụng các khu đất công trên địa bàn huyện Châu Đức. Chi tiết nội dung đính kèm:   1182/KLTTr

Đọc tiếp »
Kết luận Thanh tra (03:36 | 28/04/2017)

Về việc thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết thắng tại xã Tóc tiên, huyện Tân Thành. Chi tiết nội dung đính kèm:  1530/KL-TTr

Đọc tiếp »
Tin bài khác