Khiếu nại Khiếu nại
Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng đầu năm 2016
08:37 | 05/10/2016 Print   E-mail    

Sáng ngày 4/10, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng đầu năm 2016 và việc triển khai phần mềm quản lý công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Ban Tiếp công dân tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Sau khi nghe Thanh tra tỉnh báo cáo, các ý kiến của các thành viên tham dự họp, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các sở, ngành, địa phương trong 9 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tiếp dân và chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2016. Về việc triển khai phần mềm quản lý công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phó chủ tịch đề nghị Thanh tra tỉnh sớm ban hành Quy chế quản lý; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ cập nhật dữ liệu nhằm kịp thời phúc đáp, hỗ trợ các đơn vị vận hành phần mềm có hiệu quả.

(Nguồn: ubnd.baria-vungtau.gov.vn)