Khiếu nại Khiếu nại
Năm 2017, ngành Thanh tra: Phấn đấu giải quyết hơn 90% đơn thư khiếu nại
11:32 | 25/01/2017 Print   E-mail    

Ngày 24-1-2017, Thanh tra tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành thanh tra năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2016 ngành thanh tra tỉnh đã tổ chức thực hiện 127 cuộc thanh tra hành chính, gồm 106 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 21 cuộc thanh tra đột xuất. Riêng Thanh tra tỉnh thực hiện 17 cuộc thanh tra, qua thanh tra đã phát hiện sai phạm và ban hành quyết định thu hồi 11,5 tỷ đồng.

Đối với công tác thanh tra chuyên ngành, toàn tỉnh đã triển khai 10.569 cuộc, đợt thanh kiểm tra đối với 15.118 đơn vị, cơ sở và cá nhân.

Kết quả, phát hiện 3.421 tổ chức, cá nhân vi phạm và ban hành 960 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền gần 9,3 tỷ đồng.

Năm 2016, ngành Thanh tra đã giải quyết hơn 86,6% đơn thư khiếu nại, tố cáo cấp tỉnh, 82,3% đối với cấp huyện. Đặc biệt, ngành thanh tra chú trọng giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài. Công tác phòng, chống tham nhũng có những chuyển biến tích cực.

Năm 2017, ngành thanh tra tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu thu hồi hơn 80% giá trị kinh tế các vụ việc sai phạm phát hiện; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt hơn 90% đối với các vụ việc mới phát sinh; tăng cường phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

                                                               nguồn baobariavungtau.com.vn