Khiếu nại Khiếu nại
Giao ban công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
02:10 | 03/08/2017 Print   E-mail    

Chiều ngày 02/8, ông Nguyễn Thanh Tịnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp giao ban công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) quý 2 năm 2017. Tham dự cuộc họp gồm có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công an tỉnh, Cục thi hành án Dân sự, UBND huyện, thành phố.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC quý 2, các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp và hướng dẫn cho 2.567 người. Nội dung tiếp công dân tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai; khiếu nại về thu hồi đất, giải quyết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; khiếu nại đòi lại đất; khiếu nại về cấp giấy CNQSD đất;…

Về xử lý đơn thư KNTC, trong quí 2/2017 đã nhận và xử lý 1.619 đơn, chủ yếu đơn khiếu nại thuộc lĩnh vực đất đai; thu hồi đất, giải quyết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; khiếu nại đòi lại đất; khiếu nại về cấp giấy CNQSD đất, tập trung chủ yếu ở các dự án có thu hồi đất lớn. Đồng thời, các ngành chức năng phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu, đề xuất các vụ KNTC ở những địa bàn có các dự án và khu công nghiệp mới hình thành; tăng cường tổ chức đối thoại với công dân và dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại; tiếp tục rà soát, bổ sung các vụ việc KNTC theo sự chỉ đạo của cấp trên;…

Sau khi nghe Thanh tra tỉnh báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tỉnh đề nghị Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, tổng hợp hoàn chỉnh lại báo cáo, số liệu được cập nhật đến ngày 31/7/2017. Ông cũng đề nghị Thanh tra tỉnh tham mưu, xây dựng quy chế quản lý, sử dụng phần mềm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư KNTC, trình UBND tỉnh ký ban hành để triển khai đồng bộ trong tháng 8/2017.

                                                                            nguồn baria-vungtau.gov.vn