Khiếu nại Khiếu nại
Giao ban công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý III và 09 tháng đầu năm 2017
09:17 | 06/11/2017 Print   E-mail    

Sáng nay (03/11), ông Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Giao ban công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) quý III và 09 tháng đầu năm 2017. Tham dự cuộc họp gồm có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Lao động Thương binh- Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh và UBND huyện, thành phố.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC quý III/2017, các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp và hướng dẫn cho 2.351 lượt người, so với cùng kỳ năm 2016 giảm 32%. 

Về xử lý đơn thư KNTC, đã nhận và xử lý 1.067 đơn, so với cùng kỳ năm 2016 giảm 43%. Chủ yếu đơn khiếu nại thuộc lĩnh vực đất đai. Kết quả xử lý đơn KNTC có 532 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; trong đó, số đơn đã được thụ lý, xác minh và trả lời công dân theo quy định của pháp luật là 264 đơn, số đơn còn lại do trùng lắp, không rõ địa chỉ, không ký tên, mạo danh, nặc danh…

Trong 09 tháng đầu năm 2017, các cơ quan đã tiếp và hướng dẫn 7.006 lượt người, so với cùng kỳ giảm 6,23% (trong đó, cấp tỉnh tiếp 4.908 lượt người; cấp huyện tiếp 2.098 lượt người), đã nhận và xử lý 3.571 đơn. Nội dung đơn khiếu nại chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, tập trung ở các dự án như: Công trình Công ty Đá Phước Hòa Fico; dự án hồ chứa nước Sông Ray; khiếu nại về thu hồi đất thuộc dự án Sao Mai Bến Đình…

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Thanh tra tỉnh cung cấp địa chỉ IP và cài đặt phần mềm giải quyết KNTC cho các đơn vị đầu mối; hướng dẫn cách sử dụng, cung cấp số điện thoại giải đáp các thắc mắc khi cần thiết; các Sở, ngành, UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc cập nhật số liệu tại đơn vị mình; Văn phòng UBND tỉnh giám sát tiến độ giải quyết KNTC của các đơn vị được giao xác minh, tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp. Ngoài ra, Ông cũng đề nghị các Sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình hành động số 10235/CTHĐ-UBND thực hiện Nghị quyết số 04- NQ/TU ngày 08/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

 

                                                             nguồn baria-vungtau.gov.vn