PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Web Content Image

Ngày 18/5, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái làm việc với lãnh đạo chủ chốt Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV) về tổ chức và hoạt động trong thời gian...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sáng này (31/01), Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TU,...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngày 21-11, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Trong phiên thảo luận về dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), một vấn đề được...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngày 28/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã báo cáo Quốc hội về công tác phòng chống tham nhũng.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thành ủy Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch số 30-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ...

Đọc tiếp »