PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Web Content Image

Ngày 21-11, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Trong phiên thảo luận về dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), một vấn đề được...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngày 28/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã báo cáo Quốc hội về công tác phòng chống tham nhũng.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thành ủy Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch số 30-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngày 12/7, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình- Trưởng ban chỉ đạo chỉ  đạo tổng kết 10...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhất là Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Cùng với việc tăng cường bảo đảm an ninh,...

Đọc tiếp »