THĂM DÒ Ý KIẾN THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu?
Đẹp và nhiều thông tin
Đẹp nhưng còn ít thông tin
Bình thường
Còn sơ sài

Thông Báo Thông Báo
Chuẩn bị nội dung báo cáo Đoàn giàm sát Ban Thường vụ UBMTTQ Việt Nam
10:45 | 28/04/2017 Print   E-mail    

    Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3435/UBND-VP ngày 25/4/2017 về việc chuẩn bị nội dung báo cáo Đoàn Giám sát Ban Thường vụ UBTWMTTQ Việt Nam; trong đó có nội dung: Giao Chánh thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ Đề cương báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dự thảo báo cáo, trình UBND tỉnh ký báo cáo trước ngày 05/5/2017.

      Để có cơ sở cho Thanh tra tỉnh tổng hợp dự thảo báo cáo, trình UBND tỉnh ký báo cáo trước ngày 05/5/2017, Thanh tra tỉnh kính đề nghị Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện thành phố căn cứ Đề cương báo cáo của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam báo cáo về Thanh tra tỉnh trước ngày 03/5/2017.

File đính kèm:    Tải về