THĂM DÒ Ý KIẾN THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu?
Đẹp và nhiều thông tin
Đẹp nhưng còn ít thông tin
Bình thường
Còn sơ sài

Thông Báo Thông Báo
Thông báo Kết luận thanh tra về việc Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng Thành phố Vũng Tàu..
04:27 | 25/05/2017 Print   E-mail    

Ngày 19/5/2017, Thanh tra Tỉnh đã có Thông báo Kết luận số 79/KL-TTr.NV5 về việc Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về: tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và minh bạch tài sản, thu nhập của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu.

Toàn văn Thông báo Kết luận tại bản đính kèm: 79/KL-TTr.NV5