THĂM DÒ Ý KIẾN THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu?
Đẹp và nhiều thông tin
Đẹp nhưng còn ít thông tin
Bình thường
Còn sơ sài

Thông Báo Thông Báo
Quyết định công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC lĩnh vực Tiếp công dân, giải quyết KNTC; phòng chống tham nhũng thuộc các cấp
04:28 | 16/11/2017 Print   E-mail    

 Ngày 03/11/2017, UBND tỉnh ban hành công bố thủ tục hành chính và bãi bõ thủ tục hành chính lĩnh vực Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc trên đia bàn Tỉnh.

File đính kèm: Quyết định số 3232/QĐ-UBND  cấp Tỉnh

File đính kèm: Quyết định số 3233/QĐ-UBND  cấp Huyện

File đính kèm: Quyết định số 3231/QĐ-UBND  cấp xã