THĂM DÒ Ý KIẾN THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu?
Đẹp và nhiều thông tin
Đẹp nhưng còn ít thông tin
Bình thường
Còn sơ sài

Thông Báo Thông Báo
Thông báo Kết luận thanh tra về việc Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng.
09:07 | 30/01/2018 Print   E-mail    

Ngày 29/01/2018, Thanh tra tỉnh đã có Thông báo kết luận về việc thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về: thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc minh bạch tài sản, thu nhập (từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016) và việc sử dụng phần mềm trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo (từ ngày 01/8/2016 đến ngày 30/11/2017).

Toàn văn Thông báo Kết luận Thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Công Thương: 18/KL-TTr.NV5

Toàn văn Thông báo Kết luận Thanh tra trách nhiệm Giám dốc Sở Giáo dục và Đào tạo: 17/KL-TTr.NV5

Toàn văn Thông báo Kết luận Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo: 16/KL-TTr.NV5

Toàn văn Thông báo Kết luận Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Châu Đức: 15/KL-TTr.NV5