THĂM DÒ Ý KIẾN THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu?
Đẹp và nhiều thông tin
Đẹp nhưng còn ít thông tin
Bình thường
Còn sơ sài

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Ngày 01 tháng 6 năm 2018 UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1428/QĐ-UBND về việc công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC về lĩnh vực Tiếp công dân, Giải quyết khiếu nại, tố cáo;...

Đọc tiếp »

Ngày 01 tháng 6 năm 2018 UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1427/QĐ-UBND về việc công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC về lĩnh vực Tiếp công dân, Giải quyết khiếu nại, tố cáo;...

Đọc tiếp »

Ngày 01 tháng 6 năm 2018 UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1426/QĐ-UBND về việc công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC về lĩnh vực Tiếp công dân, Giải quyết khiếu nại, tố cáo;...

Đọc tiếp »

Ngày 02/5/2018, Thanh tra Tỉnh đã có Thông báo Kết luận số 463/TB-TTr về việc Thanh tra toàn diện hoạt động đối với Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. ...

Đọc tiếp »

Tài liệu thực hiện việc đánh giá công tác Phòng chống tham nhũng năm 2017 Quyết định số 63/QĐ-TTCP Phụ lục 01 Kế hoạch 2018

Đọc tiếp »
Tin bài khác