THĂM DÒ Ý KIẾN THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu?
Đẹp và nhiều thông tin
Đẹp nhưng còn ít thông tin
Bình thường
Còn sơ sài

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Ngày 19/5/2017, Thanh tra Tỉnh đã có Thông báo Kết luận số 79/KL-TTr.NV5 về việc Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về: tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và...

Đọc tiếp »

Ngày 19/5/2017, Thanh tra Tỉnh đã có Thông báo Kết luận số 78/KL-TTr.NV5 về việc Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về: tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và...

Đọc tiếp »

    Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3435/UBND-VP ngày 25/4/2017 về việc chuẩn bị nội dung báo cáo Đoàn Giám sát Ban Thường vụ UBTWMTTQ Việt Nam; trong đó có nội...

Đọc tiếp »

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)        Ngày 06/7/2016, Thanh tra tỉnh nhận được Văn bản số 4985/UBND-VP ngày...

Đọc tiếp »