THĂM DÒ Ý KIẾN THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu?
Đẹp và nhiều thông tin
Đẹp nhưng còn ít thông tin
Bình thường
Còn sơ sài

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Ngày 14/8/2018, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch về khảo sát sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công của Thanh tra Tỉnh. Kế hoạch khảo sát: Tải về Phiếu khảo...

Đọc tiếp »

Ngày 09/7/2018, UBND tỉnh có Thông báo số 349/TB-UBND về việc kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xây dựng tại chùa phật quang huyện Tân thành (nay là thị xã...

Đọc tiếp »

Đường Link Hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2018  do Bộ Tư pháp tổ chức: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/Hoat-Dong-PGBDPLTW.aspx?ItemID=641  

Đọc tiếp »

Ngày 01 tháng 6 năm 2018 UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1428/QĐ-UBND về việc công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC về lĩnh vực Tiếp công dân, Giải quyết khiếu nại, tố cáo;...

Đọc tiếp »

Ngày 01 tháng 6 năm 2018 UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1427/QĐ-UBND về việc công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC về lĩnh vực Tiếp công dân, Giải quyết khiếu nại, tố cáo;...

Đọc tiếp »
Tin bài khác