THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Thông báo số 98/TB-UBND:   Tải về Kết quả điểm thi tuyển:    Tải về

Đọc tiếp »

Nhằm giúp thí sinh ôn thi và chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển, Hội đồng thi tuyển ban hành đề cương, tài liệu ôn thi như sau: Danh mục:  Tải về 1. Môn Kiến  thức chung:  Tải...

Đọc tiếp »

Ngày 14/10 Hội đồng thi tuyển công chức hành chính Tỉnh năm 2016 ban hành Thông báo số   34/TB-HĐTD   V/v tổ chức ôn thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm...

Đọc tiếp »

Ngày 26/8/2016, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2334/QĐ-UBND phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu...

Đọc tiếp »