THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 29 tháng 6 năm 2016, Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành áp dụng bộ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Thanh tra Tỉnh Quyết định Ban...

Đọc tiếp »

Ngày 25 tháng 02 năm 2015 UBND tỉnh BR-VT ban hành Quyết định số 390/QĐ-UBND về việc công bố  thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. File đính kèm ...

Đọc tiếp »

  - Trình tự thực hiện.             Bước 1: Tiếp nhận đơn          ...

Đọc tiếp »

  - Trình tự thực hiện Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại        Nếu khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Thanh tra tỉnh theo Điều...

Đọc tiếp »
THỦ TỤC XỬ LÝ ĐƠN THƯ (10:22 | 11/08/2014)

Trình tự thực hiện. Bước 1 : Nhận đơn. Cán bộ tiếp công dân tiếp nhận và vào sổ tiếp nhận đơn thư. Bước 2: Phân loại và xử lý đơn. + Đối với đơn khiếu...

Đọc tiếp »
Tin bài khác