THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

       Ngày 06/9/2021, Thanh tra Tỉnh có văn bản số 1391/TTr-VP về việc triển khai thực hiện các Quyết định công bố danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu...

Đọc tiếp »

     Ngày 09/3/2020, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 484/QĐ-UBND về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực TCD, xử lý đơn thư, giải quyết...

Đọc tiếp »

     Ngày 09/3/2020, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 485/QĐ-UBND về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực TCD, xử lý đơn thư, giải quyết...

Đọc tiếp »

     Ngày 31/10/2019, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 2985/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chinh được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm...

Đọc tiếp »

       Ngày 31/10/2019, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 2984/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chinh được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố...

Đọc tiếp »

     Ngày 08/4/2019, Thanh tra tỉnh ban hành Phiếu khảo sát về sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công của Thanh tra Tỉnh. Tải về

Đọc tiếp »

Ngày 28 tháng 6 năm 2019 UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1649/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Bà...

Đọc tiếp »

Ngày 01 tháng 6 năm 2018 UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1426/QĐ-UBND về việc công bố TTHC được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC về lĩnh vực Tiếp công dân, Giải quyết khiếu nại, tố cáo;...

Đọc tiếp »

  Ngày 9 tháng 11 năm 2017, Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quyết định số 234/QĐ-TTr về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Thanh...

Đọc tiếp »

  Ngày 03/11/2017, UBND tỉnh ban hành công bố thủ tục hành chính và bãi bõ thủ tục hành chính lĩnh vực Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải...

Đọc tiếp »

Ngày 29 tháng 6 năm 2016, Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành áp dụng bộ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Thanh tra Tỉnh Quyết định Ban...

Đọc tiếp »

Ngày 25 tháng 02 năm 2015 UBND tỉnh BR-VT ban hành Quyết định số 390/QĐ-UBND về việc công bố  thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. File đính kèm ...

Đọc tiếp »

  - Trình tự thực hiện.             Bước 1: Tiếp nhận đơn          ...

Đọc tiếp »

  - Trình tự thực hiện Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại        Nếu khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Thanh tra tỉnh theo Điều...

Đọc tiếp »
THỦ TỤC XỬ LÝ ĐƠN THƯ (10:22 | 11/08/2014)

Trình tự thực hiện. Bước 1 : Nhận đơn. Cán bộ tiếp công dân tiếp nhận và vào sổ tiếp nhận đơn thư. Bước 2: Phân loại và xử lý đơn. + Đối với đơn khiếu...

Đọc tiếp »
THỦ TỤC TIẾP DÂN (10:14 | 11/08/2014)

Trình tự thực hiện Bước 1: Tiếp xúc ban đầu. Công dân xuất trình giấy tờ tùy thân. Nếu công dân không trực tiếp đến mà ủy quyền cho người đại diện hợp pháp thì...

Đọc tiếp »

- Trình tự thực hiện.   Bước 1: Tiếp nhận tố cáo, xử lý thông tin tố cáo. + Tiếp nhận tố cáo: * Đối với tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh:...

Đọc tiếp »