TIẾP CÔNG DÂN TIẾP CÔNG DÂN
Web Content Image

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trực tiếp trả lời thắc mắc của người dân liên quan đến trách nhiệm của cơ quan thẩm quyền đối với việc tiếp công dân, trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo...

Đọc tiếp »