TIẾP CÔNG DÂN TIẾP CÔNG DÂN
Web Content Image

Ngày 12/12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị Toàn quốc tổng kết 6 năm Luật thanh tra (LTT), 3 năm Luật tiếp công dân (LTCD). Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trực tiếp trả lời thắc mắc của người dân liên quan đến trách nhiệm của cơ quan thẩm quyền đối với việc tiếp công dân, trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo...

Đọc tiếp »