Tin Thanh Tra Tin Thanh Tra
Triển khai tập huấn chuyên sâu Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn
03:08 | 10/11/2016 Print   E-mail    

Ngày 10/11 Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai tập huấn Luật Thanh tra 2010 và các văn bản hướng dẫn cho các đối tượng: Thanh tra viên, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thanh tra tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và DN trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự và chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị,Thanh tra tỉnh triển khai chuyên sâu Luật Thanh tra; hệ thống hóa các văn bản hướng dẫn và cập nhật một số văn bản mới như: Nghị định 86/2011/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; Nghị định 35/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra; Chỉ thị 23/CT-UBND ngày 30/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh; Quyết định 2406/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Phát biểu tại Hội nghị Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh: Vai trò, vị trí công tác thanh tra có ý nghĩa quan trọng, thiết yếu trong việc bảo đảm trật tự quản lý nhà nước, tuân thủ pháp luật trong hoạt động công vụ; Qua công tác thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong quản lý, những bất cập của chính sách pháp luật để kiến nghị cơ quan nhà nước thẩm quyền có biện pháp khắc phục, phòng ngừa cũng như phát hiện và xử lý các vi phạm bảo đảm tính pháp quyền của nhà nước, qua đó giúp cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định của pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của nhà nước bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân với tinh thần phòng hơn chống để kịp thời chấn chỉnh. Đồng thời đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nằm vững các quy định về thanh tra phòng chống tham nhũng nhất là những nội dung liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của mình nhằm đảm bảo tính khách quan, trung thực, tuân thủ pháp luật./.

                                                                            nguồn baria-vungtau.gov.vn