Tin Thanh Tra Tin Thanh Tra
Họp thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh
09:11 | 13/06/2017 Print   E-mail    

Sáng ngày 12/6, ông Nguyễn Văn Trình- Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh. Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ông Lê Tuấn Quốc, Nguyễn Thành Long, Đặng Minh Thông, Nguyễn Thanh Tịnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc, Thanh tra tỉnh, Sở Nôi vụ, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tư pháp, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Thanh tra tỉnh báo cáo thông qua kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các giải pháp để thực hiện như: ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 08/11/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thành lập Tổ tư vấn pháp luật để tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết một số vụ việc tồn đọng phức tạp; sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Văn phòng UBND tỉnh căn cứ kế hoạch, tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo để lập danh mục các vụ việc tồn đọng, chậm tiến độ giải quyết để đưa vào nội dung cuộc họp giao ban UBND tỉnh hàng tháng. Các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo, cần chú trọng công tác đôn đốc, theo dõi, kiểm tra đối với cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, hàng tháng, hàng quý có tổng kết, đánh giá để chấn chỉnh, hướng dẫn động viên, khen thưởng kịp thời, bảo đảm chất lượng của báo cáo kết quả xác minh, tránh trường hợp báo cáo chung chung, thiếu quyết đoán, không nêu quan điểm giải quyết không thống nhất, đề xuất không có căn cứ quy định cụ thể của pháp luật.

Đại diện Thanh tra tỉnh tham gia đóng góp ý kiến

Cũng tại cuộc họp, Sở Tài chính báo cáo đề xuất điều chỉnh việc thương thảo, thanh toán tối đa 80% giá trị hợp đồng cho nhà thầu khi chưa quyết toán, đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, quyết định mức thương thảo thanh toán mới là 85% giá trị gói thầu hoàn thành trong hợp đồng kinh tế và các hồ sơ liên quan, 15% giá trị gói thầu còn lại chỉ được thanh toán sau khi đã có quyết định phê duyệt quyết toán của cấp có thẩm quyền.

Sau khi nghe Thanh tra tỉnh và Sở Tài chính báo cáo, các ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp. Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Văn Trình đề nghị Thanh tra tỉnh cập nhật các ý kiến đóng góp để bổ sung thêm cho báo cáo, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố căn cứ các danh mục trong kế hoạch, tổ chức họp để triển khai thực hiện. Ngoài ra, Ông cũng yêu cầu Sở Tài chính khi thanh quyết toán đối với các gói thầu phải căn cứ đúng quy định của pháp luật.

 

                                                                             nguồn baria-vungtau.gov.vn