Tin Thanh Tra Tin Thanh Tra
Công bố quyết định thanh tra tại Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh
02:03 | 20/06/2017 Print   E-mail    

      Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh đã được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt, ngày 19/6/2017 tại trụ sở Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh, Đoàn thanh tra tiến hành công bố Quyết định thanh tra. Dự buổi công bố quyết định có ông Nguyễn Huỳnh Đức- Phó chánh thanh tra tỉnh, các thành viên Đoàn thanh tra, Đoàn Giám sát hoạt động Đoàn thanh tra; đại diện Lãnh đạo Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh, cùng đại diện các Phòng chuyên môn và các đơn vị liên quan.

​        Theo Quyết định số 96/QĐ-TTr ngày 08/6/2017, Thanh tra tỉnh tiến hành Thanh tra việc thực hiện công tác quản lý tài chính theo quy định của pháp luật và chống thất thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2012-2016, đối với Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2016. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra có 05 thành viên, do bà Vũ Thị Chi, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng nghiệp vụ 1 làm Trưởng đoàn. 

     Theo Quyết định số 101/QĐ-TTr ngày 15/6/2017, Chánh thanh tra tỉnh giao ông Nguyễn Huỳnh Đức-Phó chánh thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát, các thành viên là cán bộ thanh tra viên thuộc Phòng nghiệp vụ 6 Thanh tra tỉnh. Đoàn Giám sát có trách nhiệm giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.  

      Phát biểu tại buổi công bố quyết định, ông Nguyễn Huỳnh Đức -Phó chánh thanh tra tỉnh,đề nghị Đoàn thanh tra thực hiện đúng quy định pháp luật, tuân thủ kỷ luật thông tin và phát ngôn trong quá trình thực hiện kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh và các đơn vị, cá nhân có liên quan phải phối hợp tốt với Đoàn thanh tra, Đoàn giám sát để thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra nhằm đánh giá đúng hiện trạng việc quản lý nhà nước và thực hiện công tác quản lý tài chính, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật của Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2012-2016. Đoàn Thanh tra phải bảo đảm tiến độ và chất lượng thanh tra để làm rõ các điển hình cũng như những bất cập, kiến nghị cơ quan chức năng chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này./.


 

                                              Vũ Thị Chi