Tin Thanh Tra Tin Thanh Tra
Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo công tác chuẩn bị nội dung Tổng kết 06 năm thi hành Luật thanh tra
11:05 | 03/10/2017 Print   E-mail    

Chiều ngày 02/10, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị nội dung Tổng kết 06 năm thi hành Luật thanh tra. Tham dự cuộc họp gồm có đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành, Ban Tiếp công dân tỉnh, UBND huyện, thành phố.

Toàn cảnh cuộc họp

Được biết, sau khi Luật thanh tra năm 2010 và Nghị định số 86/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thanh tra được ban hành và có hiệu lực, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức các Hội nghị triển khai Luật thanh tra và các văn bản có liên quan cho cán bộ, công chức, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với số lượng tham gia khoảng 1.000 người. Ngoài ra, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác thanh tra cũng được các sở, ban, ngành, UBND các cấp luôn quan tâm chỉ đạo, đa dạng hóa hình thức, phù hợp với từng đối tượng như lồng ghép vào các hội nghị, các cuộc họp cơ quan, họp chi bộ, các buổi họp dân, tủ sách pháp luật và trên hệ thống truyền thông…. Các cơ quan thanh tra đã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thanh tra, đảm bảo hoạt động thanh tra chặt chẽ, đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế- xã hội, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trật tự xã hội.

Hệ thống các cơ quan thanh tra thuộc phạm vi quản lý của tỉnh được thực hiện theo quy định tại Điều 4 của Luật thanh tra năm 2010, bao gồm Thanh tra tỉnh, 17 đơn vị thanh tra các sở, ngành và 08 đơn vị thanh tra cấp huyện. Các tổ chức thanh tra luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác, nhất là trong việc hướng dẫn về mặt chuyên môn, nghiệp vụ do Thanh tra tỉnh chủ trì, nhiều cuộc thanh tra chuyên ngành được thực hiện đạt kết quả cao. Bên cạnh các cuộc thanh tra theo Kế hoạch, các đơn vị còn thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp và cấp trên; thường xuyên thực hiện công tác phối, kết hợp với thanh tra cấp trên, để thực hiện các cuộc thanh tra liên ngành.

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong giai đoạn 2011-2017 các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 3.722 cuộc thanh tra (bao gồm: 350 cuộc thanh tra hành chính và 3.372 cuộc thanh tra chuyên ngành); tổng số cá nhân bị kiến nghị xử lý là 171 cá nhân, 101 tổ chức. 100% kết luận thanh tra được công khai theo đúng quy định pháp luật, bằng cách tổ chức cuộc họp công bố hoặc bằng các hình thức công khai khác theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 86/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ.

Tại cuộc họp, các thành viên tham dự đã phát biểu ý kiến đóng góp và cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Thanh tra tỉnh tổng hợp, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện báo cáo. Ông cũng đề nghị các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, rà soát, lập danh sách tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác thanh tra giai đoạn 2011-2017 để trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng theo quy định.

 

nguồn baria-vungtau.gov.vn