Tin Thanh Tra Tin Thanh Tra
Công bố Quyết định Thanh tra Trách nhiệm Thủ trưởng
04:45 | 08/12/2017 Print   E-mail    

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh đã được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt, ngày 08/12/2017 tại trụ sở Thanh tra Tỉnh, Đoàn thanh tra tiến hành công bố Quyết định thanh tra. Dự buổi công bố quyết định thanh tra có ông Võ Huy Hoàng - Phó chánh thanh tra Tỉnh, các thành viên Đoàn thanh tra, Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo, Lãnh đạo UBND huyện Châu Đức, Sở Giáo dục và Đào Tạo và Sở Công Thương.

 Theo Quyết định số 267/QĐ-TTr ngày 04/12/2017 và Quyết định số 280/QĐ-TTr ngày 07/12/2017, Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và minh bạch tài sản, thu nhập (từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016) và việc sử dụng phần mềm quản lý công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo (từ ngày 01/8/2016 đến ngày 30/11/2017) của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở Công thương, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra có 09 thành viên, do ông Võ Huy Hoàng – Phó Chánh Thanh tra Tỉnh làm Trưởng đoàn. 

         Đồng thời, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 274/QĐ-TTr ngày 05/12/2017, Giám sát  hoạt động của Đoàn thanh tra này theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

Tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phổ biến, quán triệt các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông báo lịch làm việc cụ thể của Đoàn Thanh tra với các đơn vị và một số nội dung khác liên quan đến cuộc thanh tra./.

 

                                                               Bài và ảnh: Thùy Trang