Tin Thanh Tra Tin Thanh Tra
Công bố quyết định Thanh tra tại UBND huyện Xuyên Mộc
02:44 | 29/12/2017 Print   E-mail    

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh đã được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt, ngày 27/12/2017 tại Văn phòng UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đoàn thanh tra tiến hành công bố Quyết định thanh tra. Dự buổi công bố quyết định có đại diện Lãnh đạo UBND huyện Xuyên Mộc (ông Nguyễn Quốc Khanh - Phó Chủ tịch UBND huyện), Đoàn thanh tra, Đoàn Giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, cùng đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban chuyên môn và các đơn vị khai thác tài nguyên, khoáng sản có liên quan trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

​Theo Quyết định số 289/QĐ-TTr ngày 15/12/2017, Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài chính ngân sách và tài nguyên khoáng sản trong giai đoạn 2012-2016 đối với UBND huyện Xuyên Mộc và các đơn vị có liên quan; Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2016. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra có 08 thành viên, do bà Vũ Thị Chi, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng nghiệp vụ 1 làm Trưởng đoàn.

Theo Quyết định số 295/QĐ-TTr ngày 22/12/2017, Chánh thanh tra tỉnh giao ông Nguyễn Huỳnh Đức-Phó Chánh thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát. Đoàn Giám sát có trách nhiệm giám sát hoạt động Đoàn thanh tra theo quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra và Quy trình giám sát hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Tại buổi công bố quyết định, bà Vũ Thị Chi - Trưởng Đoàn thanh tra tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; quán triệt một số nội dung theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010 (về nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn thanh tra hành chính, về quyền và nghĩa vụ của đối tượng được thanh tra và các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra); yêu cầu các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện đúng quy định pháp luật, tuân thủ kỷ luật thông tin và phát ngôn trong quá trình thực hiện kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. UBND huyện Xuyên Mộc và các đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện phải phối hợp tốt với Đoàn thanh tra, Đoàn giám sát để thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra nhằm đánh giá đúng thực trạng việc quản lý nhà nước và thực hiện công tác quản lý sử dụng tài chính, công tác quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản, thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Đoàn thanh tra phải bảo đảm tiến độ và chất lượng thanh tra để làm rõ các điển hình cũng như những bất cập, kiến nghị cơ quan chức năng chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, ông Nguyễn Quốc Khanh - Phó chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, chấp hành quyết định thanh tra và tiếp thu các ý kiến của Trưởng Đoàn thanh tra; đơn vị sẽ chỉ đạo chuẩn bị, bố trí phòng làm việc, cung cấp hồ sơ tài liệu kịp thời và các điều kiện cần thiết cho Đoàn thanh tra làm việc./.

                                                             Vũ Thị Chi