Tin Tức Tổng Hợp Tin Tức Tổng Hợp
Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo việc khảo sát giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
08:30 | 20/04/2017 Print   E-mail    

Sáng ngày 19/4/2017, Ông Nguyễn Thanh Tịnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc khảo sát giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố có liên quan.

Quang cảnh cuộc họp

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về tình hình khảo sát giá đất được quy định tại Điều 11 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ, cùng ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp.  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và UBND các huyện, Thành phố có liên quan đưa ra phương án giải quyết cho phù hợp với tình hình thực tế, báo cáo thường trực UBND tỉnh để xem xét.

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 69/2009/NĐCP như sau: Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, cho thuê đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm giao đất, cho thuê đất, thời điểm quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì UBND cấp tỉnh căn cứ vào giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường để xác định lại giá đất cụ thể cho phù hợp.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã thụ lý giải quyết một số vụ khiếu nại của công dân với nội dung yêu cầu bồi thường đất theo giá khảo sát thị trường, UBND tỉnh đã giao các cơ quan chức năng xác minh, tổ chức đối thoại với công dân để làm rõ vấn đề./.

                                                                             nguồn Cổng TTĐT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn