Tin Tức Tổng Hợp Tin Tức Tổng Hợp
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh nghỉ hưu từ 01/08/2017
08:26 | 31/07/2017 Print   E-mail    

Ngày 26/07/2017, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã trao quyết định nghỉ hưu cho Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh. Tham dự có Phó tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh, Đặng Công Huẩn và đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị, lãnh đạo các đoàn thể, tổ chức thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh được nghỉ hưu từ ngày 01/08/2017.


Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã trao quyết định và nói lời chia tay với Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh. Tổng Thanh tra Chính phủ ghi nhận quá trình công tác cũng như những đóng góp của Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh đối với cơ quan TTCP cũng như đối với Ngành thanh tra và mong muốn Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh giữ mối liên hệ và tiếp tục có sự đóng góp cho việc xây dựng và phát triển của cơ quan TTCP cũng như của Ngành thanh tra.
 
IMG_4744.JPG
Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu tặng hoa và quà lưu niệm cho Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh
 
 
Phát biểu chia tay với tập thể lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cũng như với lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị, các đoàn thể quần chúng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh chân thành cám ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, sự phối hợp của lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị để đồng chí hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh cũng gửi lời cám ơn và chúc sức khỏe tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Thanh tra Chính phủ và toàn Ngành thanh tra.
 

IMG_4767.JPG
Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chụp ảnh lưu niệm với Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh.

                                                               nguồn thanhtra.gov.vn