Tin Tức Tổng Hợp Tin Tức Tổng Hợp
Tập huấn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 dành cho thư ký ISO của các đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
04:25 | 22/09/2017 Print   E-mail    

Nhằm hướng dẫn và tiếp cận các nội dung mới về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 dành cho thư ký ISO của các đơn vị thuộc thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ngày 20 – 21/9/2017, Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức lớp đào tạo “Tiếp cận  Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 dành cho thư ký ISO  năm 2017”. Tại buổi khai giảng, đồng chí Phó Chi Cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng –Từ Văn Hoàng đã phát biểu về mục đích chính của lớp đào tạo và giới thiệu Người hướng dẫn viện dẫn tài liệu tiếp cận các nội dung mới Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.                                           

                                                                                      Ngô Thị Bốn