Tin Hoạt Động Nghành Tin Hoạt Động Nghành
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THANH TRA TỈNH NĂM 2018
03:47 | 22/01/2018 Print   E-mail    

          Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh và Công đoàn viên chức Tỉnh, ngày 18/01/2018, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2018. Hội nghị đã tổ chức trọng thể với sự tham gia của toàn thể CBCC cơ quan. Hội nghị đã thông qua các Báo cáo: Báo cáo Tổng kết công tác hoạt động cơ quan năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2017; Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 2018; Báo cáo công khai tài chính cơ quan và tài chính công đoàn.

 

Sau khi Hội nghị thông qua các báo cáo, trên cơ sở góp ý của toàn thể CBCC trong cơ quan, Phát biểu tại hội nghị, ông Quách Hữu Phước, Bí thư chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh đã ghi nhận những đóng góp của cán bộ công chức và người lao động trong cơ quan Thanh tra tỉnh. Kết quả biểu quyết: 100% cán bộ công chức đã biểu quyết thống nhất đồng ý nội dung các dự thảo báo cáo đã thông qua trong hội nghị.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã công bố Quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017 và Ban chấp hành công đoàn công bố Quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2017.

Cuối Hội nghị đồng chí Quách Hữu Phước, Bí thư chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh đã phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2018, để tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành Thanh tra năm 2018. Ngay tại Hội nghị đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua và đăng ký thi đua năm 2018 của các CBCC trong cơ quangiữa các phòng ban chuyên môn.

Về nhiệm vụ năm 2018, ông Quách Hữu Phước, Bí thư chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh tiếp tục yêu cầu cán bộ công chức phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017 và chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trọng tâm trong năm 2018, nhất là trong công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời triển khai thực hiện kịp thời các cuộc thanh tra theo kế hoạch được duyệt một cách đồng bộ, khoa học, từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng thanh tra, “quyết tâm khắc phục sự chậm trễ, coi đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra” và Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức đã đề ra.

                                                                   Bài và ảnh: MINH QUÂN