Tin Hoạt Động Nghành Tin Hoạt Động Nghành
Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của ngành Thanh tra tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
01:53 | 30/01/2018 Print   E-mail    

Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26/1/2018,Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2018 ngành Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Thanh tra tỉnh; lãnh đạo Thanh tra các Sở, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh. Hội nghị do ông Quách Hữu Phước, Tỉnh ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác ngành Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018. Theo báo cáo tổng hợp, năm 2017, toàn ngành Thanh tra trong tỉnh thực hiện 85 cuộc thanh tra hành chínhvà 1.257 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 10.871 đơn vị, cơ sở và cá nhân. Qua đó, ngành đã phát hiện thu hồi số tiền hơn 18,5 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi 41,9 tỷ đồng và 3.818,20m2 đất; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng sốtiền vi phạm đã nộp ngân sách nhà nước hơn 7,4 tỷ đồng.

Về công tác tiếp công dân, trong năm 2017, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp và hướng dẫn cho 11.696 lượt người, trong đó165 đoàn đoàn đông người với 4.834 lượt người; nhận và xử lý 5.465 đơn, trong đó có 1.134 đơn thuộc thẩm quyền; số đơn còn lại lưu do trùng lắp, đơn không rõ địa chỉ, không ký tên, đơn mạo danh, nặc danh.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong năm 2017, các cơ quan tham mưu cấp tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh trong năm 2017  là 174/190 vụ, còn  lại 16 vụ đang tham mưu, đạt 91,57%; UBND cấp huyện đã giải quyết theo thẩm quyền là 786/944vụ, đạt 83,26%.

Về công tác phòng chống tham nhũng,  trên toàn tỉnh có 66 đầu mối cơ quan, đơn vị phải kê khai tài sản, thu nhập. Đã có 66/66 đơn vị đã có báo cáo công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2016, với kết quả là: Tổng số người thuộc diện phải kê khai là 10.229 người; số người đã thực hiện kê khai là 10.229 người; tổng số người phải kê khai thuộc diện cấp ủy quản lý là 2.508 người.

Cũng trong Hội nghị, trên cơ sở kết quả đạt được của ngành Thanh tra trong năm 2017,các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích tình hình thực tế, qua đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong công tác tiếp công dân,công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Kết thúc Hội nghị, ông Quách Hữu Phước, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu các đơn vị Thanh tra trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai nghiêm túc các quy định về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; tham mưu cho các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của các cấp đảng, chính quyền trong công tác thanh tra, góp phần tích cực vào ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. 

Đặc biệt, tại Hội nghị tổng kết, Chánh Thanh tra tỉnh đã đề nghị các Thanh tra Sở, ngành và Thanh tra huyện, thành phố tập trung thực hiện nghiêm túc việc ứng dụngphần mềm tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo vào công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo một cách hiệu quả.

 

                                                                                         Bài và ảnh: MINH QUÂN