VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ngày 18 tháng 5 năm 2018, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc thực hiện năm kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệ vụ cải cách hành...

Đọc tiếp »

Ngày 3/5/2018, Văn phòng Thanh tra tỉnh có văn bản số 464/TB-VP về việc lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đọc tiếp »

Ngày 10 tháng 4 năm 2018, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về việc  tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đọc tiếp »

Ngày 19 tháng 3 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quyết định số 740/QĐ-UBND về việc  Công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với...

Đọc tiếp »

Ngày 28/12/2017, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 1949/KH-TTr về việc Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Đọc tiếp »
Tin bài khác