VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ngày 18/7/2018, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 877/QĐ-TTg v/v ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm...

Đọc tiếp »

Ngày 14/8/2018, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch về khảo sát sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công của Thanh tra Tỉnh. Kế hoạch khảo sát: Tải về Phiếu khảo...

Đọc tiếp »

Ngày 30 tháng 7 năm 2018, Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Thông báo số 951/TB-TTr kết luận của ông Võ Huy Hoàng - Phó Chánh Thanh tra tỉnh tại buổi họp Ban chỉ đạo CCHC, Ban chỉ đạo ứng...

Đọc tiếp »

Ngày 18 tháng 5 năm 2018, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc thực hiện năm kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệ vụ cải cách hành...

Đọc tiếp »
Tin bài khác