VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ngày 28/12/2017, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 1949/KH-TTr về việc Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Đọc tiếp »

Ngày 29/12/2017, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 1959/KH-TTr về việc Rà soát thủ tục hành chính năm 2018.

Đọc tiếp »

Ngày 29/12/2017, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 1958/KH-TTr về việc Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018.

Đọc tiếp »

  Ngày 5/01/2018, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 33/KH-TTr về việc Công tác tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018.

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc thực hiện các kết luận thanh tra. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị như sau: 1. Thanh tra tỉnh - Hướng dẫn các Sở, ngành, UBND các...

Đọc tiếp »