VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

   Ngày 24/8/208, Thanh tra tỉnh có văn bản số 1091/TTr-VP Về việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác CCHC

Đọc tiếp »

     Ngày 21/9/2018, Thanh tra tỉnh có văn bản số 1232/TTr-NV1 Về việc thông báo tình hình giải quyết đơn khiếu nại của Ông Phạm Biểu.   Toàn văn Thông báo

Đọc tiếp »

Thực hiện Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền t ruyền công tác cải cách hành chính...

Đọc tiếp »

      T hực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh tại các văn bản: số 888/UBND-VP ngày 06/9/2018 về việc bố trí tham dự Lễ chào cờ cho các cơ quan, đơn vị tại Trụ sở làm việc các đơn...

Đọc tiếp »

      Ngày 01/10/2018, Văn phòng Chính phủ có văn bản số: 383/TB-VPCP về việc Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến về nâng cao...

Đọc tiếp »
Tin bài khác