Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 31 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 2
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
159/2016/NĐ-CP Nghị định 159/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân 29/11/2016 01/02/2017
Còn hạn
02/2016/TT-TTCP Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 về việc việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra... 20/10/2016 05/12/2016
Còn hạn
23/CT-UBND Chỉ thị số 23/CT-UBND Về việc tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành... 30/09/2016 30/09/2016
Còn hạn
2406/QĐ-UBND Quyết định số 2406/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến... 01/09/2016 01/09/2016
Còn hạn
785/QĐ-UBND Quyết định số 785/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế phối hợp xử lý tình huống khi có nhiều người khiếu nại, tố cáo phức tạp tại Trung tâm Hành chính -... 07/04/2016 07/04/2016
Còn hạn
08/2015/TT-TTCP Thông tư 08/2015/TT-TTCP QUY ĐỊNH VỀ SỔ NHẬT KÝ ĐOÀN THANH TRA 15/12/2015 01/02/2016
Còn hạn
07/2015/TTLT-TTCP-NHNN THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN HƯỚNG DẪN VIỆC PHONG TỎA TÀI KHOẢN CỦA ĐỐI TƯỢNG THANH TRA 25/11/2015 10/01/2016
Còn hạn
06/2015/TT-TTCP THÔNG TƯ 06/2015/TT-TTCP QUY ĐỊNH VỀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA, PHÁP ĐIỂN, KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT; THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP... 21/10/2015 08/12/2015
Còn hạn
2533/QĐ-UBND Quyết định số 2533/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ Sở Tiếp công dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/10/2015 20/10/2015
Còn hạn
05/2015/TT-TTCP THÔNG TƯ 05/2015/TT-TTCP QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH TRA 10/09/2015 01/11/2015
Còn hạn
04-2015-TT-TTCP THÔNG TƯ 04/2015/TT-TTCP QUY ĐỊNH CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG NGÀNH THANH TRA 09/07/2015 15/09/2015
Còn hạn
1059/QĐ-UBND Quyết định số 1059/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn Tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bà Rịa- Vũng... 20/05/2015 20/05/2015
Còn hạn
1060/QĐ-UBND Quyết định số 1060/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy trình tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/05/2015 20/05/2015
Còn hạn
1057/QĐ-UBND Quyết định số 1057/QĐ-UBND v/v ban hành Quy trình giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/05/2015 20/05/2015
Còn hạn
1058/QĐ-UBND Quyết định số 1058/QĐ-UBND v/v ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/05/2015 20/05/2015
Còn hạn
73/2015/TTLT-BTC-TTCP THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ: 73/2015/TTLT-BTC-TTCP " QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, CẤP PHÁT TRANG PHỤC ĐỐI VỚI THANH TRA VIÊN, CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM... 12/05/2015 01/07/2015
Còn hạn
02/2015/TT-TTCP Thông tư 02/2015/TT-TTCP Quy định về trang phục của cán bộ, Thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước. 16/03/2015 04/05/2015
Còn hạn
08/2014/TT-TTCP THÔNG TƯ 08/2014/TT-TTCP QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN, NỘI DUNG THANH TRA TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA 24/11/2014 15/12/2014
Còn hạn
05/2014/TT-TTCP Thông tư 05/2014/TT-TTCP QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN THANH TRA VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH MỘT CUỘC THANH TRA 16/10/2014 01/12/2014
Còn hạn
04/2014/TT-TTCP THÔNG TƯ 04/2014/TT-TTCP QUY ĐỊNH VỀ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THAM NHŨNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 18/09/2014 01/01/2015
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 31 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 2