Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 13 results.
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
02/2016/TT-TTCP Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 về việc việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra... 20/10/2016 05/12/2016
Còn hạn
08/2015/TT-TTCP Thông tư 08/2015/TT-TTCP QUY ĐỊNH VỀ SỔ NHẬT KÝ ĐOÀN THANH TRA 15/12/2015 01/02/2016
Còn hạn
07/2015/TTLT-TTCP-NHNN THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN HƯỚNG DẪN VIỆC PHONG TỎA TÀI KHOẢN CỦA ĐỐI TƯỢNG THANH TRA 25/11/2015 10/01/2016
Còn hạn
06/2015/TT-TTCP THÔNG TƯ 06/2015/TT-TTCP QUY ĐỊNH VỀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA, PHÁP ĐIỂN, KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT; THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP... 21/10/2015 08/12/2015
Còn hạn
05/2015/TT-TTCP THÔNG TƯ 05/2015/TT-TTCP QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH TRA 10/09/2015 01/11/2015
Còn hạn
04-2015-TT-TTCP THÔNG TƯ 04/2015/TT-TTCP QUY ĐỊNH CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG NGÀNH THANH TRA 09/07/2015 15/09/2015
Còn hạn
73/2015/TTLT-BTC-TTCP THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ: 73/2015/TTLT-BTC-TTCP " QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, CẤP PHÁT TRANG PHỤC ĐỐI VỚI THANH TRA VIÊN, CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM... 12/05/2015 01/07/2015
Còn hạn
02/2015/TT-TTCP Thông tư 02/2015/TT-TTCP Quy định về trang phục của cán bộ, Thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước. 16/03/2015 04/05/2015
Còn hạn
08/2014/TT-TTCP THÔNG TƯ 08/2014/TT-TTCP QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN, NỘI DUNG THANH TRA TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA 24/11/2014 15/12/2014
Còn hạn
05/2014/TT-TTCP Thông tư 05/2014/TT-TTCP QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN THANH TRA VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH MỘT CUỘC THANH TRA 16/10/2014 01/12/2014
Còn hạn
04/2014/TT-TTCP THÔNG TƯ 04/2014/TT-TTCP QUY ĐỊNH VỀ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THAM NHŨNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 18/09/2014 01/01/2015
Còn hạn
07/2013/TT-TTCP QUY ĐỊNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH 31/10/2013 16/12/2013
Còn hạn
06/2013/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết tố cáo 30/09/2013 15/11/2013
Còn hạn
Showing 13 results.