Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
985/QĐ-TTg Quyết định số: 985/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa... 08/08/2018 08/08/2018
Còn hạn
08/2018/QĐ-UBND Quyết định số: 08/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện... 17/04/2018 02/05/2018
Còn hạn
09/2018/QĐ-UBND Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn... 17/04/2018 02/05/2018
Còn hạn
2406/QĐ-UBND Quyết định số 2406/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến... 01/09/2016 01/09/2016
Còn hạn
785/QĐ-UBND Quyết định số 785/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế phối hợp xử lý tình huống khi có nhiều người khiếu nại, tố cáo phức tạp tại Trung tâm Hành chính -... 07/04/2016 07/04/2016
Còn hạn
2533/QĐ-UBND Quyết định số 2533/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ Sở Tiếp công dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/10/2015 20/10/2015
Còn hạn
1059/QĐ-UBND Quyết định số 1059/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn Tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bà Rịa- Vũng... 20/05/2015 20/05/2015
Còn hạn
1060/QĐ-UBND Quyết định số 1060/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy trình tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/05/2015 20/05/2015
Còn hạn
1057/QĐ-UBND Quyết định số 1057/QĐ-UBND v/v ban hành Quy trình giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/05/2015 20/05/2015
Còn hạn
1058/QĐ-UBND Quyết định số 1058/QĐ-UBND v/v ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/05/2015 20/05/2015
Còn hạn
Showing 10 results.