Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
51/2017/NQ-HĐND Nghị Quyết 51/2017/NQ-HĐND quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên... 09/12/2017 19/12/2017
Còn hạn
159/2016/NĐ-CP Nghị định 159/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân 29/11/2016 01/02/2017
Còn hạn
23/CT-UBND Chỉ thị số 23/CT-UBND Về việc tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành... 30/09/2016 30/09/2016
Còn hạn
2406/QĐ-UBND Quyết định số 2406/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến... 01/09/2016 01/09/2016
Còn hạn
785/QĐ-UBND Quyết định số 785/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế phối hợp xử lý tình huống khi có nhiều người khiếu nại, tố cáo phức tạp tại Trung tâm Hành chính -... 07/04/2016 07/04/2016
Còn hạn
2533/QĐ-UBND Quyết định số 2533/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ Sở Tiếp công dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/10/2015 20/10/2015
Còn hạn
1059/QĐ-UBND Quyết định số 1059/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn Tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bà Rịa- Vũng... 20/05/2015 20/05/2015
Còn hạn
1060/QĐ-UBND Quyết định số 1060/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy trình tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/05/2015 20/05/2015
Còn hạn
1057/QĐ-UBND Quyết định số 1057/QĐ-UBND v/v ban hành Quy trình giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/05/2015 20/05/2015
Còn hạn
1058/QĐ-UBND Quyết định số 1058/QĐ-UBND v/v ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/05/2015 20/05/2015
Còn hạn
Showing 10 results.